Referanser - KRB-Bygg AS

Gå til innhold
Referanser
Profesjonalitet under hele prosessen

Verneverdig bygg
KRB-BYGG AS har på oppdrag fra Riksantikvaren og Notodden Kirkelige fellesråd jobbet med Stavkirkeprosjektet 2015-2018 på Heddal Stavkirke.

Vi jobber med verneverdige oppdrag på alle bygg. Notodden har fått en del områder under verdensarven, og vi jobber med oppdrag på bygninger under denne kategorien.

Vi har sentral godkjenning på verneverdige byggverk.
Referanser med allsidighet
Vi har etter hvert opparbeidet solid og dokumentert erfaring via mange typer oppdrag. Om prosjektet som skal utføres er lite eller stort, skal hele prosessen bære preg av profesjonalitet helt frem til ferdigstillelse.

Vi legger stolthet i arbeidet

KRB-BYGG AS
Byggmester Kim R. Bjørndalen
Kringlevn 8, 3684 Notodden
Tlf: 93 26 90 47
Mail: kimrb.bygg@gmail.com
Org nr. 916 710 461 MVA
Copyright KRB-BYGG AS © 2019
Tilbake til innholdet