Omlegging av tak


Vi tar på oss oppdrag i forhold til omlegging av alle typer tak.
Det kan være at du vil kontrollere undertak, papp eller andre ting.
Eller at du vil legge om med alt nytt som takrenner, undertak, papp, lekter og takstein, eller at du vil ha shingeltak.

Vi tar også på oss veldig spesielle tak, som torvtak, spontak mm..
Vi har også erfaring med bytte av spontak på Heddal stavkirke.

Vi tar på oss oppdrag innen alle typer takarbeid.

Vi har også veldig konkurransedyktige priser.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med ditt behov så ta kontakt

på tlf 93 26 90 47 eller på » kontakt oss»

Speak Your Mind

*