Heddal Stavkirke


Vi har nå et pågående prosjekt på og ved Heddal stavkirke.
Vi er nå i gang med å bytte takspon, samt noe undertak på den vestlige inngangsportalen.

Ved den vestlige inngangsportalen, så må vi også stable om muren på vestlig side, for å få den ca 10 cm kortere.
Vi må gjøre for å få rettet opp portalen. Det har stått en stor bjørk inntil muren, og denne har trykt muren fra hverandre, og som følge av dette, har portalen blitt tilsvarende skjev. Dette blir gjort 2014.

Før jul, så skal vi forhåpentligvis være ferdig med inngangsportalen borte ved stavkirken(Østlig)

Over vinteren igjen, skal vi bytte spon på støpulen/klokketårn, samt en del kledning og en bunnstokk på nordsiden.

Vi skal også bytte en del spon på nord-siden av selve stavkirken sommeren 2014

Dette er et pågående prosjekt, og vi vil legge ut nye bilder fra dette prosjektet etter som det skrider fremover.

Dette er et så spesielt oppdrag, at vi har samarbeid med Hans Marumsrud fra Atrå/Tinn,
som også fungerer som mentor for oss.

Hans Marumsrud er fra Tinn i Telemark. Han har utført restaureringsoppdrag på fredete bygninger siden 1990. I tillegg har han fullført et treårig håndverksstipendium ved Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen.
Hans Marumsrud er kjent for sin materialkunnskap og brede erfaring innen restaurering og lafting. Marumsrud utfører oppdrag som utøvende håndverker, arbeidsleder og fungerer som mentor for andre håndverkere i inn- og utland.

Dette er et oppdrag fra Kirkeverke og Riksantikvaren

Se bilder fra gamle Heddal Stavkirke her

Speak Your Mind

*